ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

[porto_info_box icon=”far fa-envelope-open” icon_size=”40″ icon_border_radius=”100″ title=”ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ” pos=”top” icon_color=”#076d6e” css_info_box=”.vc_custom_1614824487794{background-color: #ffffff !important;}” title_font_color=”#012c3c”]ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩២៧ ៨៨៨
អ៊ីមែល៖ admin@canopysands.com[/porto_info_box]
[porto_info_box icon=”fas fa-building” icon_size=”40″ icon_border_radius=”100″ title=”អាសយដ្ឋាន៖” pos=”top” icon_color=”#076d6e” css_info_box=”.vc_custom_1614823996296{background-color: #ffffff !important;}” title_font_color=”#012c3c”]ផ្លូវលេខ ១ ( Hayward Bldv) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ។[/porto_info_box]
[porto_info_box icon=”far fa-clock” icon_size=”40″ icon_border_radius=”100″ title=”ម៉ោងធ្វើការ៖” pos=”top” icon_color=”#076d6e” css_info_box=”.vc_custom_1614824024606{background-color: #ffffff !important;}” title_font_color=”#012c3c”]ច័ន្ទ – សុក្រ៖ ៩.០០ ព្រឹក – ៦.០០ ល្ងាច[/porto_info_box]

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានយោបល់ក៏ដូចជាសំនួរនានា លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងតាមរយៈប្រអប់សារខាងក្រោមនេះបាន ។

    Contact Us

    Contact us or give us a call to discover how we can help.