ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩២៧ ៨៨៨
អ៊ីមែល៖ admin@canopysands.com

អាសយដ្ឋាន៖

ផ្លូវលេខ ១ ( Hayward Bldv) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ។

ម៉ោងធ្វើការ៖

ច័ន្ទ – សុក្រ៖ ៩.០០ ព្រឹក – ៦.០០ ល្ងាច

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានយោបល់ក៏ដូចជាសំនួរនានា លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងតាមរយៈប្រអប់សារខាងក្រោមនេះបាន ។

    Contact Us

    Contact us or give us a call to discover how we can help.